Doorverwijzing(en)

Voor behandelingen aan diabetische en/of reumatische voeten,

alsmede voor informatie over mogelijke vergoedingen,

treft u - bij wijze van 'doorverwijzing' - in de Wegwijzer een link aan.